Tin tức

Hướng dẫn mua lại hoạt động hàng ngày

18/04/2020

 

Thông tin cơ bản

   • Tính năng mua lại phần thưởng dành cho người chơi bỏ lỡ hoạt động trong ngày
   • Mỗi hoạt động sẽ có từng NPC khác nhau để mua lại (Đọc tiếp bên dưới)
   • Phần thưởng khi mua lại tương ứng từ 30% đến 70% tùy từng hoạt động
   • Phần thưởng mua lại Bạch Hổ Đường, Tống Kim có thể cộng dồn hôm sau mua lại vẫn được

 

Hướng dẫn mua lại hoạt động

  • Nhiệm vụ Bao vạn đồng: NPC Bao Vạn Đồng
  • Tiêu dao cốc: NPC Tổng Quản (Phượng Tường Phủ)
  • Bạch hổ đường: NPC Tổng Quản (Phượng Tường Phủ) hoặc Lễ Quan
  • Tống Kim: NPC Hiệu Úy Mộ Binh (Báo danh chiến trường Tống Kim) hoặc Lễ Quan
  • Quân Doanh: NPC Tổng Quản (Phượng Tường Phủ)