Tin tức

Hoạt động Vận Tiêu

09/07/2020

Sơ lược

   • Hoạt động vận tiêu yêu cầu bạn nhận xe tiêu ở Long Môn Trấn và di chuyển xe tiêu đến Quán Trọ Long Môn (Bản đổ cấp 5)
   • Trên đoạn đường di chuyển đến địa điểm tra Xe Tiêu, bạn có thể bị người chơi khác cướp mất Xe Tiêu nếu người chơi đó hạ gục bạn
   • Khi ở trạng thái Xe Tiêu bạn sẽ bị giảm 125% tốc độ di chuyển
   • Hoạt động khai mở sau khi máy chủ mở cấp 79
   • Khi bạn bị hạ gục chọn về thành không phải Long Môn Trấn, bạn có thể sử dụng Túi Tân Thủ để di chuyển đến Long Môn Trấn đề bắt đầu vận tiêu từ đầu

 

Yêu cầu và Giới hạn

    • Là người chơi đã đạt cấp độ 70
    • Đã gia nhập Bang hội
    • Mỗi ngày tối đa nhận 3 Xe Tiêu
    • Mỗi ngày số Xe Tiêu có thể trả nhiệm vụ tối đa 6 Xe Tiêu (Tính cả cướp được của người chơi khác)
    • Vận Tiêu thành công từ 3 Xe Tiêu trở xuống bạn nhận được: 3 Huyền Tinh Cấp 5 và 3 vạn Đồng khóa
    • Từ 3 Xe Tiêu trở đi bạn nhận được: 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Tối đa chỉ có thể nhận thưởng 6 Xe Tiêu mỗi ngày)
    • Bản đổ Vận Tiêu giới hạn 1 nhân vật / PC

 

Hướng dẫn

     • Đối thoại với NPC Tạp Hóa Chu ở Long Môn Trấn (222/224) để nhận Xe Tiêu

 

      • Di chuyển Xe Tiêu đến Quán Trọ Long Môn (Bản đổ cấp 5)
      • NPC trả tiêu ở góc trái phía trên bản đồ to (chuột phải và kéo trên bản đổ to để dễ dàng thấy vị trí của NPC này)

 

       • Di chuyển Xe Tiêu đến gặp NPC Tạp Hóa Thương ở Quán Trọ Long Môn (202/202) để trả nhiệm vụ